It-rådgivningsgruppen om folkeskolen

Del med dit netværk

Torsdag den 25. april afholdt børne- og undervisningsministeren en konference om fremtidens it-læring. Her fremlagde ministerens it-rådgivningsgruppe sine betragtninger på it i folkeskole og dagtilbud. Ministeren, der ellers havde en central rolle i programmet, var optaget af at lave lockout-indgreb, men konferencen blev gennemført og især UNI-Cs vicedirektør Jakob Harder fik en travl formiddag. Nedenfor er rådgivningsgruppens udtalelse om folkeskolen.

En af dem der holdt oplæg på konferencen var Thomas Illum fra læremiddel.dk

En af dem der holdt oplæg på konferencen var Thomas Illum fra læremiddel.dk

It-rådgivningsgruppen om folkeskolen

It-rådgivningsgruppens råd og ideer har en bred spændvidde, som i deres indhold retter sig mod både Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, kommuner, skoleledelse, lærere og elever.

It-rådgivningsgruppens råd og ideer om folkeskolen er her inddelt i tre kategorier.

Kompetenceløft og netværk

 • Efteruddannelsesmidler til opkvalificering af undervisere på alle niveauer både i grundskolen og på læreruddannelsen. Deciderede kurser, herunder onlinekurser, bør understøttes og udvikles, så videndeling om digitaliseret undervisning på egen arbejdsplads i faglige miljøer efter et kursusforløb understøttes.
 • En styrkelse af it didaktisk i læreruddannelsens fag og tværfaglige projekter og udvikling af nye design for praksisnær kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingen består i at understøtte konkrete udviklingsprojekter i praksis.
 • Etablering af et skoleledernetværk med fokus på digital forandringsledelse, herunder at netværket er en del af skoleledernes digitale kompetenceløft.
 • Dannelse af nationale/regionale netværk. Et løft af lærere, som har gode faglige kompetencer, til at bringe disse i spil i en it- og mediemæssig kontekst. Formålet er dels, at deltagerne bliver klædt på til at arbejde med it som en integreret del af undervisningen, dels at de fungerer som ambassadører, der formidler ideer og best practice.
 • Spredningsindsatsen understøttes af et korps af konsulenter, der faciliterer lærernes refleksion over egen praksis og hjælper med konkret at udvikle og afprøve it-baserede undervisningsforløb.

It i undervisningen

 • Den digitale adgang til læringsmål, læringsressourcer og opfølgning bør være tilgængelig alle steder. Det betyder, at forældrene fremover i langt højere grad kan understøtte, inspirere og følge med i elevernes læring, produktion og resultater.
 • Inden 2014 bliver der udviklet mindst én digital platform, hvor alle kvalificerede digitale og tilgængelige læremidler og læringsressourcer er til rådighed. Platformen giver også mulighed for at lærere og elever løbende kan udveksle ideer og produkter.
 • Teknologiske støtteværktøjer i form af bl.a. læse- og skriveteknologi som oplæsning og ordforslag bør være til rådighed for alle elever og lærere i alle fag.
 • På baggrund af den eksisterende viden om it og undervisningsdifferentiering bør der ske en udvikling på langt sigt af responsive og dialogskabende læremidler.

Folkeskolens afsluttende prøver og nationale test

 • Folkeskolens afsluttende prøver bør afspejle intentionerne i Fælles Mål og faghæfte 48 om it-integration i faget. It-krav og it- og mediekompetencemål bør være synlige i prøverne og i prøveforlæggene. De samme it-redskaber, som eleverne bruger til daglig, bør være tilgængelige under prøverne.
 • De nationale test bør helt fra 3. klasse vise intentionerne om it-integration i Fælles Mål og faghæfte 48. Test bør foregå sådan, at eleven skal bruge andre it-værktøjer til at løse opgaver under testen.

Læs mer om It rådgivningsgruppen.


Del med dit netværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *