Er der billeder af dig på nettet?

Del med dit netværk

Er der noget som en god omgang nysgerrighed? Med Pimeyes kan man søge på nettet efter personer ved hjælp af et billede. Systemet anvender en maskinlæringsalgoritme til ansigtsgenkendelse og kan hurtigt finde billeder på nettet af den person der er på det billede man uploader.

Den fungerer rimeligt godt og de første mange søgeresultater i vores testkørsler gik fint, mens de sidste billeder (dem med størst usikkerhed) måske er noget længere fra originalen. Som en slags bonus finder man måske også ud af at man har en dobbeltgænger eller look-alike gående derude?

Med Pimeyes kan man få afløb for den indre narcisist og finde sig selv på nettet…

Søgningen kræver at man har et nogenlunde godt billede at søge ud fra. I den gratis udgave er det begrænset hvad man kan finde ud af om billederne der findes, ligesom man er begrænset til tre søgninger om dagen.


Del med dit netværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *