Styrkelse af digital teknologiforståelse med nyt videnscenter

Del med dit netværk

Selvom der stadig ikke er kommet nyt om forsøgsfaget i teknologiforståelse i folkeskolen, er der heldigvis stadig positive skridt i retning af at forbedre børn og unges forståelse af digital teknologi. Et spændende nyt initiativ har set dagens lys, hvor universiteter og professionshøjskoler går sammen om at etablere et Videnscenter for digital teknologiforståelse. Dette center har til formål at udvikle en solid faglig platform for digital teknologiforståelse som en integreret del af grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Sikring af Digital Teknologiforståelse til Alle

Videnscentret tager fat på en udfordring, der har afgørende betydning for fremtidens generationer. Det sigter mod at udforske, hvordan børn og unge kan blive aktive og kritiske medskabere af de digitale teknologier, der er så dybt forankret i vores liv, samfund og interaktioner. Dette er en reaktion på den erkendelse, at digital teknologiforståelse er en nøglekompetence, som alle børn uanset baggrund og placering skal have adgang til. Ambitionen er at udstyre dem med viden til at deltage som demokratiske borgere i det digitale samfund.

Leder af det nye videnscenter for digital teknologiforståelse Ole Sejer Iversen, professor i interaktionsdesign og leder af Center for Computational Thinking & Design ved Aarhus Universitet

En Fælles Rejse mod Teknologiforståelse

Dette videnscenter samler forskere, undervisere og forskellige forskningsmiljøer for at opbygge en fælles forståelse af digital teknologiforståelse på tværs af uddannelsessektorer. Det er ikke blot en styrkelse af eksisterende fag, men en vision om at integrere teknologiforståelse på tværs af skoler og uddannelser. Centeret erkender også vigtigheden af at inddrage praktikere, lærere og ikke mindst elever for at sikre en praksisnær og relevant tilgang til teknologiforståelse.

Støtte fra Fonde og Ministerium

Tre fremtrædende fonde – Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden – har samlet deres kræfter om dette initiativ, idet de deler opfattelsen af, at digital teknologiforståelse er en afgørende investering i vores samfunds fremtid. Undervisningsminister Mattias Tesfaye støtter også begejstret dette tiltag, idet han trods den seneste tids udtrykte skepsis overfor digitale hjælpemidler og mobiltelefoner trods alt erkender, at digitaliseringen er kommet for at blive, og at børn og unge har brug for de rette forudsætninger for at håndtere teknologi på en sund og bevidst måde.

  • Læs mere på https://www.kp.dk/nyheder/nyt-videnscenter-skal-sikre-digital-teknologiforstaaelse-til-alle-boern-og-unge/

Del med dit netværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *