Historiefortælling med AI – et forløb til dansk i 3. klasse

Del med dit netværk

I dette forløb vises hvordan man kan arbejde med kunstig intelligens i undervisningen, så eleverne både lærer om kunstig intelligens og bruger det som et hjælpemiddel og en støtte.

Af Sandra Elisabeth Rygaard, lærer på Hobrovejens Skole i Randers

Vigtigheden af, at undervise vores elever i brugen af kunstig intelligens har aldrig været større. Som lærer er det en af mine fornemmeste opgaver at klæde mine elever på til den digitale virkelighed. Derfor valgte jeg, at koble brugen af ChatGPT og kunstig intelligens op på min danskundervisning i 3.klasse. Det blev til et lille forløb med det primære fokus, at gøre eleverne bevidste om, hvilke muligheder brugen af AI rummer. Målet med dette forløb har været at lære eleverne om Kunstig Intelligens og hvordan dette kan være et hjælpemiddel for dem.

Hele forløbet har varet omkring 3 uger. Inden jeg slap mine elever løs i alle de fantastiske AI programmer, skulle de selvfølgelig lære hvad kunstig intelligens egentlig er. For at eleverne kan blive digitalt dannede, skal de naturligvis lære det bagvedliggende. Det har været utrolig vigtigt for mig at flytte ved elevernes bevidsthed. ChatGPT skal ikke blot være et redskab til at lave deres lektier, men et generelt hjælpemiddel og en støtte.

Materialer

Tekster og præsentation til brug i forløbet:

Kick-start med Ultra Nyt

Vi kick-startede forløbet med at se et afsnit af Ultra Nyt. Her havde jeg fundet et afsnit, som netop sætter spot på ChatGPT og børn/unges brug af dette. Derefter læste vi to tekster om kunstig intelligens. Disse tekster havde jeg selvfølgelig fået ChatGPT til at skrive for mig. ChatGPT kan være en stor hjælp for eleverne, men det er virkelig også et fuldstændig genialt redskab for mig i min forberedelse.
Da vi i fællesskab var kommet frem til, at SkoleGPT og ChatGPT faktisk blot er en computer, som intet kan, medmindre vi fodrer den med data, var vi klar til at arbejde videre.

SkoleGPT og ChatGPT

Eleverne skulle nu til at skrive deres historier. Vi startede med SkoleGPT. Denne kan eleverne bruge uden GDPR bekymringer, da den netop er udviklet til brug uden login. Vildt smart. Vi dykkede selvfølgelig også ned i, hvad det ville sige at prompte. Eleverne startede helt simpelt, med at skulle skrive et prompt, der ville give dem en historie om dem selv og en af deres interesser.

En del af arbejdet med teksterne har også handlet om fejlfinding. Netop for at tydeliggøre for eleverne, at både SkoleGPT og ChatGPT laver fejl. Derfor fik eleverne til opgave, to og to, at gå på jagt efter fejl i deres tekster.

Eksempel på forskellen på SkoleGPT og ChatGPT

Når disse fejl var blevet rettet, skulle de arbejde videre med deres tekster og prøve ChatGPT. Her skulle teksterne omskrives og gøres spændende. De skulle prøve at omskrive deres tekster til forskellige genrer og til slut ende ud med en færdig tekst.

ChatGPT kræver login. Derfor fik mine elever selvfølgelig ikke lov til at logge ind selv. Gruppevis arbejdede jeg med alle eleverne. Mens resten af klassen arbejdede skriftligt med personkarakteristik og miljøbeskrivelser, kunne jeg sætte mig med en gruppe af gangen Her snakkede vi deres tekster igennem og de fik mulighed for at prøve at omskrive ved hjælp af ChatGPT.

Forespørgsler

Vi har selvfølgelig også arbejdet med at lave forespørgsler – eller prompts. Jeg tror helt grundlæggende på, at elever lærer bedst ved selv at gøre sig nogle erfaringer. Derfor startede vi med små enkelte prompts og det blev så op til eleverne at udvikle på disse.

Til arbejdet med personkarakteristik brugte vi Padlet. Funktionen “Jeg kan ikke tegne” er super fed og eleverne kan her skrive på dansk. Kæmpe fordel i 3.klasse. Og selv hvis de laver stavefejl, får de faktisk nogle rigtig gode billeder ud af det.

“Jeg kan ikke tegne” er en af de nyere funktioner i Padlet og giver spændende muligheder for at skabe ilustrationer.

Da vi arbejdede med miljøet i deres fortællinger, brugte vi lidt forskellige programmer. Eleverne skulle prøve dem alle sammen, men måtte efterfølgende selv bestemme, hvilket de brugte.

Vi brugte selvfølgelig Padlet, men så brugte vi også Skybox og Scribble Diffusion. Skybox er som noget nyt blevet en del af Thinglink på Skoletube. Det er vildt fedt, for så slipper vi for at bekymre os om login udfordringer og GDPR.

Alle nåede i mål med at få skabt nogle utrolige historier og billeder. Selv de elever som normalt godt kan kæmpe med at få skrevet en hel historie kom i mål. Alle lykkedes og stod med et fedt produkt.

Vi lavede naturligvis den flotteste udstilling med elevernes tekster og billeder. En udstilling der har fået både børn og voksne til at stoppe op på gangen og læse med. Det er da fantastisk.

Eksempel på en af elevproduktionerne efter forløbet.

Eleverne har virkelig elsket forløbet om kunstig intelligens.

Afsluttende refleksioner

Ved at inddrage AI i undervisningen kan vi fjerne forhindringer for vores elever. Hvis en elev er meget udfordret, når der kommer til at tegne, hvorfor så tvinge eleven til at sidde og tegne den samme tegning igen og igen, hvis ikke formålet er at blive dygtigere til at tegne?
Hvis opgaven er at tegne, hvordan personerne i en historie ser ud, så kunne denne tegning da lige så godt laves ved hjælp af AI.

AI, SkoleGPT/ChatGPT, er en værdifuld ressource i vores bestræbelser på at skabe inklusion og deltagelsesmuligheder for alle elever i folkeskolen. Ved at fjerne uvæsentlige opgaver og åbne nye kreative muligheder frigør vi tid og energi til at styrke vores elevers færdigheder og forståelse.

AI kan forbedre vores undervisning og gøre den mere inkluderende, så vi kan give vores elever det bedst mulige udgangspunkt for at lykkes.

Jeg skal helt klart bruge det endnu mere fremover. Kunstig intelligens gør mit arbejde nemmere, så hvorfor skal mine elever ikke også have den samme mulighed, når det giver mening?

Sandra Elisabeth Rygaard er lærer på Hobrovejens Skole i Randers. Her underviser hun blandt andet i dansk på 3.årgang. Sandra er kæmpefan af at inddrage teknologi og it i sin undervisning. Hun brænder for at gøre undervisningen nærværende og levende ved altid at være nytænkende og nysgerrig sammen med sine elever. Som teknologivejleder arbejder hun målrettet med alle skolens elever for at styrke deres kendskab til teknologiens verden og brugen af denne i praksis. Sandra er en af administratorerne på Facebookgruppen om Kunstig Intelligens i Folkeskolen.


Del med dit netværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *