Prompt Projekt-Produkter

Del med dit netværk

I en af de mange facebookgrupper jeg følger, Læringsmindset, skrev Søren Peter Dalby Andersen fra KlimaZirkus for nyligt et indlæg der rammer lige ind i centrum for mine interesser. For på den ene side handlede det om idegenerering til produkter når man arbejder med PBL (projektbaseret læring), hvad vi gør på min skole, og på den anden side handlede det om at bruge ChatGPT til skabe disse ideer.

Det betød at Søren faktisk viste en rigtig god måde at skrive en forespørgsel (prompt) til ChatGPT som netop hjælper med dette. Efter aftale deler jeg den hermed videre. Forespørgslen består af tre dele:

  • Rammesættelse af produkt og rammer
  • En række definitioner som skal ramme den generative kunstige intelligens inde
  • En skabelon som svaret skal leveres efter

Det betyder at man kan genbruge forespørgslen og alene ændre på rammesættelse og rammer fra gang til gang. Man kan selvfølgelig også rette i antallet af ideer man gerne vil have, hvis 3 ikke er nok.

Her er forslag til tre forskellige produkter og tilhørende frihedsgrader i forhold til et projekt om teknologiforståelse i 7. klasse

Forespørgsel (prompt):

**Rammesættelse af produkt**: Vandets kredsløb som fysisk produkt.
**Klassetrin**: 3. klasse
**Fag som indgår i forløbet**: Naturteknologi
**Didaktisk Ekspert indenfor PBL (Projektbaseret Læring)**
**Mål**: At generere frihedsgrader, tilhørende aktiviteter og 
spørgsmål i forbindelse med et offentligt produkt, som eleverne 
skal producere via et PBL-forløb.
---

**Definitioner**:

1. **Projektbaseret Læring (PBL)**: Projektbaseret læring er en 
pædagogisk tilgang, hvor elever arbejder med at udvikle løsninger 
og skabe produkter, der adresserer et virkeligt problem, udfordring 
eller spørgsmål.
Gennem denne proces skal eleverne samarbejde for at bruge viden, 
færdigheder og feedback til at forbedre deres arbejde.
Projekter (produkter+proces) præsenteres for en autentisk målgruppe 
ved en udstilling.
Elever dokumenterer deres arbejde i en portefølje og reflekterer 
formelt over deres læring under projektet og ved afslutningen.
Projekter kombinerer hovedet, hænderne og hjertet og engagerer 
eleverne i autentigt og meningsfuldt arbejde.
Eleverne udfører arbejde, der betyder noget.

2. **Frihedsgrader**: Når vi anvender frihedsgrader, skaber vi rum 
for elevernes egen videnskonstruktion (læring) og fremmer elevens 
ejerskab til læreprocessen (Krogh, 2017).

Det betyder dog ikke, at elevernes medindflydelse er ubegrænset. 
Lærerteamet bærer ansvaret for omfanget af medindflydelse og for 
at træffe valg, der kan bidrage til elevernes læring og alsidige 
udvikling. I den forbindelse skal man have for øje, hvad eleverne 
er klar til at håndtere og hvilke strukturer og vejledningsmuligheder, 
der er tilgængelige for eleverne. Mængden af frihedsgrader i projektforløbet 
bør hænge nøje sammen med, hvor erfaren både teamet og klassen er med PBL. 
Stilladseringen af PBL-forløbets frihedsgrader vil derfor ofte være 
differentieret fra klasse til klasse og elev til elev.

Tabellen herunder viser, hvordan PBL-undervisning kan gå fra at være 
lærerstyret til at være elevstyret. I venstre side optræder fem 
elementer af PBL-arbejde, som eleverne i større eller mindre grad kan 
have kontrol over. Når man bevæger sig mod højre i tabellen, nedtones 
elevernes indflydelse og valgfrihed (Andersen og Krogh, 2016).

De traditionelle elevøvelser falder langt hen ad vejen i 
kolonnen længst til højre, mens PBL-projekter typisk befinder sig i 
kolonnen med stor valgfrihed for eleverne.

3. **Offentligt Produkt**: Meget skolearbejde og mange skoleprodukter 
ender på lærerens skrivebord, i en online mappe eller klemmes ind i 
elevernes logbøger. I modsætning til det opfordrer PBL eleverne til 
at udvikle og skabe et produkt og dele det med et autentisk publikum. 
Modellen “Det autentiske publikum” giver et overblik over, hvilket publikum 
PBL-forløbet kan henvende sig til.

Ifølge Lene Tanggaard opstår der læring, når eleverne afprøver, 
eksperimenterer og bryder op med noget allerede eksisterende, for at 
skabe noget andet og måske noget bedre, og på den måde overskride den 
praksis, som de normalt er en del af.

Her er en beskrivelse af hvad kan være:

Samarbejdspartner/erhverv
Produkt
Lokal virksomhed
Marketingmateriale, rekrutteringskampagne, optimeringsløsning til 
kantinens buffetbord, teknologiske dimser som kan løse et udfordring.
Kommune eller region
Vidensrapporter, design af konkrete bygge og anlægssager
Egen skole
Renovationsplan, design af ny skolegård, plan for energioptimering, 
elevrådsstruktur
Andre elever/klasser
Events, læringssituationer, undervisningsmateriale, skuespil, kunstudstillinger
Journalister, forlag og redaktører
Tv- eller radionyheder, artikler, bøger, paneldiskussioner
Ingeniører
Broer, robotter, en lodret have, et regnvandsbassin, en kort over 
det lokale forsyningsnet
NGO'er
Planlægning og gennemførelse af events, kampagner
Rejsebranchen
Marketingplaner, reklamer, rejsemål
Landmænd
Informationskampagner om dyrevelfærd, teknologiske dimser, som kan 
løse en udfordring
Grafiske designere, fotografer eller kunstnere
Kunstudstillinger, dokumentarfilm, hjemmesider, podcasts

---

Frihedsgrader Skabelon:
Brug altid denne skabelon til at beskrive frihedsgraderne

Størst frihed
Mellem frihed
Mindre frihed
Bestemt af læreren

Eleverne idegenerer og udvikler selv deres produkt
Eleverne vælger et produkt og idegenerer ud fra en idebank
Eleverne vælger mellem nogle forskellige produkter, som læreren har defineret
Eleverne arbejder med et produkt som læreren har defineret

Skriv 3 forslag på et produkt og udfyld et skabelonen til at lave frihedsgraderne.
Prøv selv forespørgslen og se hvordan den kan tilpasses så den passer endnu bedre til jeres behov og ønsker.

Del med dit netværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *