Så kom anbefalingerne…

Del med dit netværk

Efter at have ventetanbefalingerne fra Ekspertgruppen om ChatGPT siden starten af november, fik vi dem i dag som en slags adventsgave tidligt søndag morgen. Om man har valgt tidspunktet strategisk eller det bare først var nu man endelig kunne blive enige er svært at vide, men det er rart endelig at få syn for sagn.

Selvom det er søndag er der allerede kommet flere kommentarer, men først et kig på de to anbefalinger:

Anbefaling 1: Prøverne skal både beskyttes og udvikles

Ekspertgruppen peger både på at nye værktøjer ændrer arbejdsformer og man derfor også skal ændre på prøveformer og på at der er ting man har behov for at teste at eleverne kan uden brug af hjælpemidler. Det bliver dog det sidste der kommer til at fylde, da nye prøveformer tager tid og udvikling. Derfor bliver de konkrete anbefalinger udelukkende et kig på prøverne i sommeren 2024, hvor man primært skal øge overvågning og sikring mod snyd. Her kan man så frygte at det ender i samme grøft som de skriftlige prøver i sprogfagene, hvor man laver en prøve der ikke er tidsvarende! I den sammenhæng er det værd at bemærke at prøver er retningsgivende for undervisningen. Det er derfor vigtigt at ekspertgruppen skriver at der på lang sigt skal udvikles nye prøveformer. Det må vi håbe de får tid og lov til inden de endelige anbefalinger kommer til sommer.

Anbefaling 2: Elever og lærere skal have viden om digital teknologi

Med den anden anbefaling peger ekspertgruppen på at der er brug for at øge viden og færdigheder i forhold til digital teknologi, herunder generative sprogmodeller. Dette bør ske gennem udbredelsen af digital teknologiforståelse ikke bare i grundskolen, men også på ungdomsuddannelserne. Det handler også både om lærere og elever.

De konkrete anbefalinger handler om at have fokus på området overfor lærerne og i samtaler med eleverne, hvilket det er svært ikke at tilslutte sig. Dog er det ærgeligt at der igen bliver fokus på snyd når eleverne måder den kunstige intelligens.

To anbefalinger og fire fokusområder

Selvom de er delt op i to, gemmer der sig fire fokusområder i anbefalingerne:

  1. Der er brug for, at de ting vi vil have man skal kunne uden AI, kan blive testet på en måde, så vi undgår snyd eller mistanke om snyd
  2. Der er brug for teknologiforståelse
  3. Der er brug for nye prøveformen som tager højde for nye værktøjer og måder at arbejde på
  4. Der er behov for efteruddannelse og undervisningsudvikling i brugen af kunstig intelligens

Selvom alle fire fokusområder gemmer sig i anbefalingerne, er det de to første der for alvor kommer til at fylde. Både i den ledsagende tekst på ministeriets hjemmeside og på de opslag på diverse sociale medier hvor ministeriet fortæller om anbefalingerne.

Folkeskolen, som allerede har udgivet en ganske oplysende artikel om anbefalingerne, kommer heldigvis omkring fokusområde 3 i deres artiklen, hvor Mattias Tesfaye dog uddyber at “Men fra midlertidige anbefalinger til eventuelt nye prøveformer er der lang vej. Eksamenssituationen til foråret forventer ministeren ikke vil være anderledes end sidste år.”.

Nyheden har også fundet vej til TV2 News. Her er det desværre kun klippet med Mattias Tesfaye der har fået lov at ligge på online artiklen, så de fleste må vente med at høre ekspertgruppens formand Birgitte Vedersø fortælle om de foreløbige anbefalinger, når IT Vest holder webinar den 9. januar.

Kommentarer i løbet af søndagen

De fleste kommentarer og indlæg på de sociale medier handler om, at det er ærgeligt at det snyd der kommer til at fylde så meget. Således skriver Jeppe Klitgaard Stricker, at han håber at den endelig rapport for et større udsyn end snyd og overvågning og efterlyser blandt andet en eksplicit stillingtagen til institutionelle retningslinjer, så alle har en rimelig chance for at agere fagligt hensigtsmæssigt og etisk og juridisk ansvarligt. Også Rikke Palmgren, uddannelsesdirektør hos TechCollege, mener der er meget fokus på snyd og meget lidt på elevernes læring, og fortsætter:

Lad os få lidt mere fokus på hvordan vi kan lave god undervisning og relevant udprøvning under forhold der afspejler det teknologilandskab vi bor i. AI går ikke over, ligesom lommeregnere og internettet også er kommet for at blive. Det allervigtigste ved at gå i skole er trods alt at lære noget og det vil langt de fleste unge rigtig gerne.

Lektor, Ph.D., Roland Hachmann er glad for at området har politisk fokus, men ønsker sig at man i stedet helt grundlæggende gentænker prøverne, så de bliver mere projektbaserede, tværfaglige og lokale og mindre instrumentelle – og så kunne de måske indlejre brugen af kunstig intelligens. Han slutter sit indlæg af med at det selvfølgelig ved udfordre sammenligningsgrundlaget, præstationskulturen og konkurrence og siger:

Samtidig er der brug for, at lærerne bruger mere tid på kerneopgaven – frem for andre opgaver. Til gengæld får vi, måske, lidt mindre dumme mennesker ud af det!

Også viden.ai omtaler anbefalingerne, men undlader at forholde sig til indholdet, da en af drivkræfterne Per Størup Lauridsen, selv er med i ekspertgruppen. Det samme er lærer, it-vejleder og pædagogisk konsulent Mikkel Aslak, der dog tør sige lidt mere og end komme med et løfte:

“Vi skal både passe på grundfærdigheder og fremtidssikre prøveformerne og helst på en måde som også fordrer god undervisning. Der er så mange spændende potentialer vi skal favne. Husk nu at det kun er foreløbige anbefalinger. Det bliver både mere langsigtet og mere konkret om nogle måneder.”

Læs mere


Del med dit netværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *