Spændende værktøj med farlige undertoner

Del med dit netværk

Editool er et spændende værktøj til feedback der kan en masse godt, men det kan også misbruges og så prøver det at løse et problem der burde løses på en helt anden måde.

Hvad er Editool

Editool er et feedback eller rette-værktøj man som lærer kan anvende når man giver feedback til elevers skriftlige arbejde. Det indeholde en lang række interessante og gode funktoner. Der er blandt andet en smart måde at have en række forhåndsdefinerede kommentarer som man let kan sætte ind både til ros og rettelse. Det er ret niftigt når man retter og man kan endda få nogle statistikker over kommentarerne bagefter (så retter man fx nutid-r kan man hurtigt tælle hvor mange kommentarer om dette man har sat når retningen er overstået). Der findes en række prædefinerede kommentarer og man kan altså også oprette sine egne.

Er man mere til lyd og billede kan man også lave lyd- og videokommentarer. De sidste kan både anvende webcam og optagelse af skærmen. Man kan altså udpege og markere i dokumentet mens man giver feedbacken. Det er ikke noget man ikke kan med andre værktøjer, men det fungerer rigtig godt og er bygget ind på en måde så resultatet ender som dokumentkommentarer med links og dermed er det en virkelig god måde at dele feedbacken med eleven efterfølgende.

Feedback med ChatGPT

Editool har også indbygget kunstig intelligens. Helt konkret er det ChatGPT som kan kaldes direkte fra værktøjet og bruges til at give feedback. Editool har sørget for at den forespørgsel man laver automatisk bliver sat ind i konteksten – at man skal rette og give feedback. Det betyder det er meget lettere at lave gode forespørgsler.

Editool sørger også for at elevens arbejde bliver anonymiseret. For det første sender de ingen dokumentoplysninger med og bruger kun teksten. For det andet benytter de sig af en opdeling af teksten. Endelig sendes forespørgslen via Editool og dermed ved OpenAI ikke hvem der beder om feedbacken ude hos slutbrugeren.

Det er altså en fin måde at få integreret kunstig intelligens i feedback-arbejdet. Jeg savner dog at man ligesom med kommentarerne har nogle muligheder for at oprette og gemme gode forespørgsler, ligesom det kunne være en god inspiration hvis der allerede var udviklet nogle forespørgsler som lå klar som standarder lige til at klikke på. Men da denne del af værktøjet er ret ny, er det måske på vej i en kommende opdatering?

Endelig kunne det være spændende at kombinere den mere almindelige kommentering med generativ kunstig intelligens. Kunne man forestille sig at man for eksempel kunne få fundet de der fejl med nutids-r helt automatisk og indsat kommentarer om dette alle stederne?

Snyd, kontrol og aktivitetstyper

En af de ting Editool altså kan er at se på skriveprocessen. Ved at udnytte mulighederne i dokumentformaterne fra Google og Microsoft, kan man som underviser få indblik i elevernes skriveproces, herunder om de har lavet store copy-paste indsættelser. Udover at få et statistisk overblik kan man også spole igennem igennem dokumentets historik og få det afspillet som en slags tilblivelses-film.

Der er ikke nogle oplysninger i denne del af værktøjet der ikke kan findes i forvejen. Det er kun et spørgsmål om at det trækker data ud og præsenterer det på en overskuelig måde.

Grafisk repræsentation af dokumentets tilblivelse over tid

Hvis det handler om at kunne se på elevernes skriveproces og arbejde med dem om det, er det jo sådan set et smart værktøj. Man kan også forestille sig at eleverne selv bruger værktøjet til at blive klogere på deres egen skriveproces. Den store udfordring er dog at dette værktøj også præsenteres som en måde at afsløre snyd med for eksempel ChatGPT og det mener jeg er helt forkert af mange grunde.

Opgaver og aktiviteter

For det første er det en helt forkert måde at betragte generative værktøjer på. Vi skal holde op med at lave opgaver som er lettest at løse ureflekteret ved at bede ChatGPT klare ærterne. Vi skal i stedet lære at bruge værktøjerne på en fornuftig måde og så lave vores opgaver om tilsvarende. Det har de for eksempel gjort på True North Efterskole i Snaptun.

For det andet er det en lille smule ulækkert. Godt nok er dokumenthistorik allerede tilgængelig (hvis man ikke fjerner den) og dermed kan man allerede snage i hvordan dokumentet er blevet til, men den panoptiske (https://da.m.wikipedia.org/wiki/Panoptisk_f%C3%A6ngsel) overvågning, hvor man ikke ved hvornår man bliver kigget i kortene bryder jeg mig virkelig ikke om. Det er nærmest trinnet før at vi optager elevernes computerskærm for at sikre mod snyd. Vi skal derfor være meget tydelige overfor eleverne hvad der foregår, så de ved at de kan blive overvåget. Editool er heldigvis selv opmærksomme på denne del og arbejder blandt andet med at lave selve visningen af dokumenttilblivelsen så man ikke kan læse med, men alene få en fornemmelse for tekstens ordlængder med videre.

Afspilning af skriveprocessen. Man kan indstille hastigheden og så ellers følge med i dokumentets tilblivelse. Bemærk at jeg har valgt at se det anonymiseret.

For det tredje er der flere måder at snyde systemet på. Hvis det endelig handler om kampen mellem snyd og afsløring er værktøjet allerede ret let at snyde. Hvis man vil snyde værktøjet kan man for eksempel bruge et program der får copy-paste til at se ud som om det skrives af et menneske, eller man kan simpelthen skrive det man vil kopiere (for eksempel et svar lavet af ChatGPT) ind tegn for tegn.

Selvfølgelig skal man lige overveje hvordan man skriver, da der trods alt er forskel på hvordan man skriver når man skriver mens man finder ud af hvad man skrive og hvordan man skriver, når man skriver en eksisterende tekst ind. Man skal altså genskabe en realistisk skriveproces, og så begynder det jo at være et spørgsmål om det er lettere at lave opgaven selv end at se om man kan snyde – selvom det selvfølgelig også nærmest kan blive en sport for nogen.

Desuden skal man være opmærksom på at dokumenthistorikken forsvinder når man gemmer en kopi af et dokument eller manuelt slette den fra Word. Værktøjet kan altså omgås og give en falsk tryghed, hvis man tror det er en 100% sikker måde at afsløre snyd på.

Editool fortæller selv at de er klar over nogle af udfordringer og er som nævnt optaget af at værktøjet ikke kommer til at give i ubehagelig form for overvågning. Desuden understreger de at de ikke tænker man sidder og kigger det igennem på alle dokumenter, men kun bruges når man har mistanke om at der er noget galt. Jeg er dog mest begejstret for værktøjet som en mulighed for at få indsigt i egen skriverproces – med eller uden hjælp fra læreren. Hvis det handler om at afsløre snyd er jeg som sagt tilhænger af at man kigger på opgaver og aktiviteter, men man kan faktisk bruge maskinlæring (ikke den generative – den gode gamle klassiske) til at lave en slags skriveprofiler ud fra den data som Editool bruger og det kunne måske være meget spændende at kigge nærmere på. Men det er en helt anden historie.

Når det er sagt er der altså stadig rigtig spændende og brugbare dele af Editool og det har nogle gode måder at arbejde med feedback på skriftlighed. Måske ikke nye og revolutionerende, men godt udført og let at bruge.

Editool er udviklet af Min Læring som laver digitale læremidler. Man kan få en gratis prøveversion, men ellers koster Editools 499,- kroner om året som enkeltbruger.


Del med dit netværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *