Hjælp et spirrende forskningprojekt om AI med at gro

Del med dit netværk

I takt med den hurtige udvikling af kunstig intelligens er der mange der kigger på hvordan teknologien kan integreres i undervisningen på en meningsfuld måde. Et nyt samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet og University College Absalon er ved at kigge på at lave et projekt for undersøge dette nærmere.

En af projektets deltagere, adjunkt ved Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole Louise Molbæk, lavede for nylig et opslag om projektet på Facebookgruppen Kunstig Intelligens i Grundskolen. Jeg tog derfor fat i Loise for at høre mere om projektet.

Projektet har til formål at dykke ned i, hvordan AI opfattes af både lærere og elever, samt hvordan det kan integreres i undervisningen i udskolingen og i gymnasiet og i overgangen herimellem for at støtte og udvikle elevernes skrivekompetencer, især i fagene dansk og matematik. “Vi ønsker at se, hvad der rent faktisk sker i klasseværelserne på skoler, der allerede er interesserede i AI,” forklarer Louise. “Dette vil give os et solidt grundlag for at formulere en projektansøgning og videreudvikle vores forståelse af, hvordan AI kan gavne undervisningen.”

Louise understreger vigtigheden af at involvere lærere og skoler i projektet: “Vi ønsker at skabe et samarbejde, hvor både forskere og praktikere kan lære af hinanden og sammen udforske, hvordan vi bedst kan udnytte AI i undervisningen.

Projektet strækker sig over flere faser, herunder et pilotprojekt fra februar til juni 2024 som vil danne grundlag for udarbejdelsen af en fondsansøgning til yderligere forskning og udvikling.

I første omgang søger Louise derfor engagerede udskolingslærere i hovedstadsområdet, der vil åbne deres klasseværelser op for besøg 2-3 gange i løbet af foråret. Disse besøg vil give hende viden om, hvordan AI allerede integreres i undervisningen, samt indhente feedback fra lærere og elever. “Vi er stadig i opstartsfasen af projektet, så vi er primært interesseret i at indsamle indtryk og erfaringer,” bemærker Louise. “Men vi kunne også være interesserede i at gennemføre interviews med både lærere og elever for at få en dybere forståelse af deres perspektiver.”

Hvis du er en udskolingslærer i hovedstadsområdet og er interesseret i at deltage i dette spændende projekt, er du velkommen til at kontakte Louise Molbæk på lmol@kp.dk.

Forhåbentligt vil Louise og resten af holdet også dele noget af den nye viden her på IT Torvet.

Louise Molbæk er uddannet folkeskolelærer, cand. Pæd i didaktik (dansk) og ph.d i uddannelsesforskning. Til daglig er hun ansat på Københavns Professionshøjskole, hvor hun underviser og forsker inden for især danskfaget og skrivning. Som forsker er hun optaget af at skabe viden om og udvikle meningsfuld og engagerende undervisning for alle elever, så de understøttes i at kunne og ville tage kritisk og reflekteret selv-og medbestemmelse og indgå i fællesskaber i vores nuværende og fremtidige samfund.


Del med dit netværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *