Professorens syv anbefalinger til teknologiforståelse

Del med dit netværk

Af Ole Sejer Iversen, professor Aarhus Universitet, Direktør, Center for Computationel tænkning og design

Stærkt, atregeringen og undervisningsministeren foreslår at bringe teknologiforståelse på skoleskemaet i deres udspil.

Jeg har samlet 7 anbefalinger til teknologiforståelse i folkeskolen, det almene gymnasium og på erhvervsskolerne. 4 anbefalinger (1-4) stammer fra Den Nationale Alliance for Teknologiforståelse og jeg supplerer med tre (5-7) for egen regning.

1. Gør teknologiforståelseobligatorisk, så alle børn og unge har lige chancer for at spille på det digitale A-hold. Teknologiforståelse som valgfag kan føre til endnu mere digital ulighed og IKKE virke forløsende for det massivediversitetsproblem i IT-udvikling.

2. Teknologiforståelse bør etableres som et selvstændigt, obligatoriske fag for at sikre forankring af en ny fag-faglighed. Vi lader ikke tysklærere varetage matematikundervisningen, eller idrætslærere undervise i fysik. Derfor skal vores dygtige faglærere i dansk, matematik, idræt eller fysik ikke alene bære ansvaret for en robust teknologiforståelsesfaglighed. Med en egen faglighed kan vi få dygtige undervisere med teknologiforståelse som primær undervisningskompetence ind i folkeskolen.

3. Teknologiforståelse kan med fordel placeres som obligatorisk fag i indskoling eller på mellemtrinnet – hvis det altså er for komplekst at bringe ind i udskolingen og med udprøvning.

4. Der er behov for at skelne mellem #skærmdebat (vi-underviser-MED-digitale-teknologier) og digital teknologiforståelse (Vi-lærer-OM-digital teknologi). Hver. Ting. For. Sig.

Mine bonus-anbefalinger

5. Gør digital teknologiforståelse i hele uddannelseskæden teknologineutral. Husk på at kunstig intelligens, maskinlæring og Chatgpt som teknologiske fænomener vil blive erstatte af nye teknologiske gennembrud inden trykket er tørt på de nye læreplaner.

6. Gør en almendannende digital teknologiforståelse obligatorisk i #STX. Digital teknologiforståelse er studieforberedende, almen dannende og udvider elevernes evne til at erkende i andre fagligheder. I dag bliver kun 10,5% eksponeret for digital teknologiforståelse (informatik) i gymnasiet. Start eventuelt med et forsøg på udvalgte gymnasier og lær af disse erfaringer.

7. Gentænk erhvervsinformatik på erhvervsuddannelserne, så disse dygtige unge også får en almendannende digital teknologiforståelse, som de kan bruge i faget, – men også som borgere i en digitaliseret verden.

Indlægget har tidligere været bragt som opslag på LinkedIn.


Del med dit netværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *