Twine, ChatGPT og legende tilgang til teknologiforståelse 

Del med dit netværk

Af Ture Reimer Mattesen

I min 6. klasse er jeg, i skrivende stund, for anden gang optaget af at gennemføre forløbet “Interaktive gyserfortællinger” i samarbejde med klassens dansklærer. Erfaringer, vejledninger og best-practice har jeg fastholdt på websitet: www.twine.cfuucl.dk. Her vil jeg kort præsentere, hvad Twine er, og hvad du og dine elever kan bruge www.twine.cfuucl.dk til.

www.twine.cfuucl.dk kan man finde en masse inspiration til at komme i gang med Twine.

Twine – helt kort

Twine er et program, der er designet til at skrive interaktive historier i. Vi kender den type historier bedst fra bøgernes analoge verden, hvor læseren i bunden af hver side kan foretage valg, der påvirker historiens udvikling. Med det digitale Twine-format kan eleverne nu berige deres interaktive historier med langt mere interaktivitet end i det analoge format.

Med ganske få kodestykker er det f.eks. muligt at lave komplette rollespil med variabler for magi og terningekast, integrere grafik, baggrundsmusik, lydeffekter, minigames og videosekvenser.

Det er således også muligt at lave sin Twine-historie som interaktiv “film”, hvor hver side i bogen indeholder en lille videosekvens.

Meningsfuld og simpel tekstprogrammering for mellemtrin og udskoling

Tekstbaserede programmeringssprog som Python, C# eller Javascript er der nok ikke mange, der eksperimenterer med i grundskolen. Og med god grund. Det tager hundredvis af timer, med oftest meningsløse programmeringsøvelser, for at beherske syntaksen på et niveau, hvor eleverne selv vil kunne skabe noget fedt. Sådan er det ikke med Twine.

Fortællingerne i Twine er egentlig helt almindelige .html-sider, der kan uploades (f.eks. på Padlet) og udgives som flotte interaktive i-bøger. Når eleverne laver simple linkbaserede fortællinger, har de i praksis ikke brug for andet end blot at skrive på siderne i “bogen”. Hvis eleverne ønsker at booste interaktiviteten og udfolde sig mere kreativt i deres fortælling, er der udviklet et simpelt Javascript-bibliotek med Twine-kommandoer, eleverne hurtigt kan få under huden. Her er et eksempel:

(if: $nøgle1 is false) [Døren er desværre låst!]
(if: $nøgle1 is true) [Du åbner døren med nøglen]

På www.twine.cfuucl.dk præsenterer vi eleverne for en række simple koncepter, så de kan bringe Javascript-bibliotekets mest gængse kommandoer i spil. Her kan man dykke ned i korte vejledninger, der f.eks. viser:

  • Hvordan man bruger variabler til at holde øje med, om man har samlet en nøgle op, så man kan komme igennem en dør.
  • Hvordan man kan holde regnskab med guldstykker, liv eller magi.
  • Hvordan man kan samle ting op og putte dem i sin rygsæk.
  • Hvordan man kan simulere terningekast, som tilfældigt afgør en slåskamp.
  • Hvordan man kan indtaste en kode for at komme videre i fortælling.
  • Hvordan teksten kan ændre sig på siderne alt efter, om man har “læst siden” flere gange.
  • Hvordan man kan indlejre alle mulige medier på siderne – f.eks. VR-verdener og minigames lavet i Scratch.
  • Legende tilgange til teknologiforståelse i de humanistiske fag

Pointen er, at det ikke er nødvendigt at kunne programmere for at lave fortællinger i Twine. Det almindelige skriftsprog vil altid være den primære drivkraft for en god historie. Eleverne lærer at anvende simple Twine-kommandoer i en meningsfuld og legende sammenhæng, når de har brug for det! Elevernes ønske om at integrere kode på siderne er drevet af et reelt ønske om at skabe en fed læseoplevelse! De sætter sig ind i det, fordi de har brug for det. Det er et helt andet udgangspunkt end at lære tekstprogrammering gennem meningsløse kodevejledninger, hvor langt hovedparten af eleverne hurtigt mister tålmodigheden.

Twine er i min optik en gave til den humanistiske fagrække, der ønsker at bidrage til udvikling af teknologiforståelse hos eleverne. Eleverne skaber faglige modtagerrettede tekster, mens de udvikler grundlæggende forståelser for, hvordan websider på internettet virker (html, css), og de oplever på egen hånd, hvordan Javascript-bibliotekets kommandoer afvikles direkte i browseren.

Eleverne anvender og konsoliderer forskellige kodekoncepter (betingelser, variabler, løkker m.m.) ved at skabe et produkt med en reel modtager. De øver sig i computationelle strategier (problemløsningsstrategier) gennem analyse, afprøvning, eksperimenteren og fejlfinding både i selve koden og i udformningen af samspillet mellem de forskellige passager (sider) i fortællingen.

Best practice – nu med Chatgpt

På www.twine.cfuucl.dk er der et menupunkt, der handler om de erfaringer, vi har gjort med Twine i en danskfaglig sammenhæng. Her vil du bl.a. kunne læse om konkrete og praktiske råd til, hvordan du kan komme tæt på elevernes skriveproces, og hvordan du kan hjælpe eleverne med at skabe overblik over samt opbygge et solidt stillads for deres fortælling.

Du vil også kunne læse mere om, hvordan vi helt konkret har brugt ChatGPT som inspirator og idégenerator til elevernes fortællinger. Vi oplever nemlig, at en del elever har overordentligt store vanskeligheder ved at aktivere deres fantasi og kreativitet, når der skal skrives spændende historier. Ofte er det også vanskeligt for mange elever at gennemtænke deres fortælling, så den hænger rationelt sammen. Her har vi promptet en gratis udgave af ChatGPT (uden login) til at indtage rollen som Twine-ekspert. Chatbottens rolle er at hjælpe eleverne med at komme på idéer til f.eks. det overordnede handlingsforløb, udvikling af persongalleriet, forbedringer af passager, spændende valgmuligheder for læseren osv.

Du kan selv afprøve Twine-ekspert prompten, læse forslag til, hvordan eleverne kan spørge chatbotten, og se konkrete eksempler på, hvordan ChatGPT har hjulpet eleverne videre i deres historie.

Se meget mere på twine.cfuucl.dk

Jeg håber, at du er blevet nysgerrig på mulighederne med Twine. På hjemmesiden kan du arbejde med Twine på 3 niveauer. De klæder dig og dine elever på til at bygge fede og kreative interaktive fortællinger. Der er let indstigning, og HØJT til loftet. Du kan også åbne en lang række eksempler på Twine-historier lavet af mine elever og andre forfattere. De er fra første gang, jeg kørte forløbet, og jeg vil lægge nye eksempler op, når det forløb, jeg gennemfører i skrivende stund, er gennemført. God fornøjelse!

Ture Reimer Mattesen er uddannet lærer med PD i Medier og Kommunikation og Master i IKT og Læring. Han underviser i matematik og teknologiforståelse på Sanderumskolen i Odense og er konsulent for læringsteknologi og teknologiforståelse på CFU i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.


Del med dit netværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *