Endelige anbefalinger på plads

Del med dit netværk

Ekspertgruppen om ChatGPT og andre digitale læremidler har afleveret deres endelige anbefalinger. Med udgangspunkt i syv generiske prøveformer anbefaler de at man laver forsøg med og ændrer på prøveformerne, men også indtænker teknologierne i undervisningen. Formålet må være at fokusere mere på læring og mindre på snyd: Eleverne skal lære at anvende teknologierne kritisk og reflekteret.

Ekspertgruppen for ChatGPT og andre digitale hjælpemidler, der blev nedsat sidste år i maj, har nu offentliggjort deres endelige anbefalinger om prøver og eksamener i det danske uddannelsessystem. Anbefalingerne, der blev afleveret til Børne- og Undervisningsministeriet, skitserer, som det også var tilfældet med de foreløbige anbefalinger, et skift mod en mere dynamisk og teknologiintegreret prøvetilrettelæggelse.

De samlede anbefalinger er blevet til et dokument på 24 sider, men på ministeriet hjemmeside findes en kort opsummering af anbefalingernes hovedpointer.

Gruppen foreslår en model, hvor prøver både kan gennemføres med og uden digitale hjælpemidler. Denne dualitet i prøveformerne skal sikre, at elevernes basale færdigheder testes uafhængigt, samtidig med at deres evne til at anvende moderne teknologier i en akademisk kontekst også vurderes. Gruppens syv generiske prøveformer omfatter både skriftlige og mundtlige prøver samt prøver der indtænker de nuværende forsøg medcase- og portfolioprøver i grundskolen.

En væsentlig del af anbefalingerne omhandler den løbende udvikling af prøveformer for at tilpasse dem til teknologiske fremskridt og forandrede uddannelsesbehov. Dette inkluderer indførelse af forsøg med nye prøveformer og en øget brug af digitale hjælpemidler til at reflektere over og forstå materialet kritisk.

Endvidere lægger ekspertgruppen vægt på integrationen af teknologi i den daglige undervisning, som et middel til at forbedre både læring og prøveforberedelse. Anbefalingerne foreslår, at skoler og undervisningsinstitutioner bør gøre teknologiforståelse og digital dannelse til et centralt element i læreplanerne, hvilket afspejler en anerkendelse af teknologiens stadigt stigende rolle i samfundet.

Ekspertgruppen peger med sine anbefalinger i retning af at eleverne ikke kun skal være forberedte til at håndtere digital teknologi, men også klar til at anvende den ansvarligt og reflekteret. Det er en befrielse at man således både anerkender at der er ting man skal kunne klare uden teknologi men samtidig også er parate til at udvikle prøveformene så prøverne ligner elevernes dagligdag, en dagligdag hvor eleverne bliver klædt på til fremtiden, både hvad angår deres faglige færdigheder og deres digitale kompetencer.

Læs ministeriets opsamling og de samlende anbefalinger på https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2024/april/240424-ekspertgruppe-klar-med-anbefalinger-for-brug-af-chatgpt-ved-proever


Del med dit netværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *