Respons på anbefalingerne

Del med dit netværk

Onsdag udkom ekspertgruppen for ChatGPT og andre digitale hjælpemidlers endelige anbefalinger. Det har afstedkommet en lang række kommentarer på diverse platforme. Vi har kigget lidt nærmere på hvad der bliver sagt.

Onsdagens offentliggørelse af Undervisningsministeriets ekspertgruppes anbefalinger om brugen af kunstig intelligens i undervisningssystemet vakte allerede fra morgenstunden opmærksomhed, med en række indslag i blandet andet Danmarks Radios P1 morgen, ligesom det også blev til en artikel på dr.dk. Torsdag var det ekspertgruppen selv der kom til orde med en velskrevet kronik på Altinget.dk. Men også på de sociale medier fik anbefalingerne opmærksomhed og reaktioner fra eksperter og uddannelsesfolk.

Ole Sejer Iversen fra Aarhus Universitet er på LinkedIn grundlæggende enig i gruppens anbefalinger, men peger på, at “der stadig er spørgsmål, der trænger til svar.” Han efterlyser især et bredere fokus, der rækker ud over selve prøveindholdet: “For prøverformer er jo blot toppen af isbjerget på den nye spændende uddannelseskontekst, som fremkommer i lyset af digitale teknologier.” og understreger at der også skal fokus på fundamentale uddannelsesaspekter og digital myndiggørelse. Han stiller kritiske spørgsmål om, hvordan alle elever sikres lige adgang til nye digitale teknologier og understreger behovet for en dybere teknologiforståelse blandt undervisere.

Laurits Rasmussen reflekterer på LinkedIn også over de manglende perspektiver i rapporten: “Det mangler! Du har sikkert set opslag fra andre vedrørende ekspertgruppens anbefalinger. De er fremragende. Men der mangler mindst tre vigtige perspektiver.” Han betoner nødvendigheden af at adressere dataetik, ledelse, og inklusion for at undgå, at teknologi alene dominerer debatten.

Angélique Espensen fra Microsoft understreger på LinkedIn vigtigheden af en kritisk tilgang til teknologi i undervisningen: “Det er afgørende vigtigt, at eleverne lærer at bruge og forholde sig til kunstig intelligens på en reflekteret, kritisk og konstruktiv måde.” Hun ser teknologiforståelse som en essentiel del af fremtidens uddannelse, hvor elever skal støttes af dygtige faglærere.

Jeppe Klitgaard Stricker, AI ekspert og uddannelsesleder,  roser rapporten på LinkedIn for dens fokusændring: “Det er altså bare en virkelig vigtig pointe der ikke kan gentages ofte nok, at netop det fokus bedst opnås ved, at lærere/undervisere selv får erfaring i at bruge teknologien.” Han ser store fordele i, at ledere og lærere får hands-on erfaring med AI.

Peter Svarre, som blandt andet er med i en anden ekspertgruppe – den om techgiganter, kommenterer på LinkedIn. Han ser positivt på rapportens konklusioner og dens balancerede syn på teknologi i undervisning: “Den vigtigste konklusion er nok, at vi ikke bør være bange for AI i uddannelsessystemet – tværtimod bør vi inddrage det aktivt i undervisning og prøver,” forklarer han, mens han påpeger behovet for stadig opmærksomhed på basale færdigheder.

Endelig kommenterer lærer Jacob Witt-Larsen fra Byskolen Nakskov på facebookgruppen AI i grundskolen. Her reflekterer han med en praktikers perspektiv: “Virkelig godt arbejde. Dejligt at se at der endelig bliver kigget fremad og ind i elevernes virkelighed,” siger han. Han ser frem til, hvordan disse anbefalinger vil blive implementeret på skolerne: “Jeg glæder mig til at se hvordan det bliver taget imod ude på de forskellige skoler.”

Læs ministeriets opsamling og de samlende anbefalinger på https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2024/april/240424-ekspertgruppe-klar-med-anbefalinger-for-brug-af-chatgpt-ved-proever


Del med dit netværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *