I 2020 afholdt Villum Fonden og Astra en konference om ‘science-kapital. Initiativet kaldte de Søborgmødet og havde allerede den gang en forventning om at det skulle blive en årligt tilbagevendende begivenhed. I år var temaet “Hvad skal vi med kunstig intelligens i grundskolen” og man havde fået Center for digital teknologiforståelse som ny partner bag