Specielt grundskoleelever benytter mange af deres frikvarterer på at spille forskellige flashspil på nettet, hvorfor ikke få denne interesse ind i undervisningen?