Jeg har tidligere skrevet om tjenesten til at undersøge bias i billedgenereringsmodeller. En af de andre sjove tjenester på Hugging Face Spaces er muligheden for at omdanne musik til billeder. Modellen starter med at lave en billedbeskrivelse ud fra musikken ved hjælp af Llama2 og efterfølgende sendes beskrivelsen videre til Stable Diffusion XL som omskaber