En af de store udfordringer der er for de mange billedskabende maskiner, er at det er svært at skabe troværdige tekster. Mens billeder indenfor mange typer og genrer kan være utrolig flotte, kommer maskinerne meget ofte helt til kort når der skal være tekster i billederne. Det forsøger Ideogram.ai at råde bod på. Her har