Læringsspil er et spændende felt inden for it og læring (og indenfor it didaktisk design), og der findes en lang række definitioner på hvad det egentligt er. Der er også et omfattende brug af spil (lavet som spil) som bruges i læring (og altså ikke falder indenfor en i hvert fald snævrere definition på læringsspil).