I det nyeste nummer af GLs medlemsblad Gymnasieskolen kan man læse flere spændende artikler om betydningen og udfordringerne ved kunstig intelligens. Blandt andet har Lars Due Arnov, der både er gymnasielærer og CFU-konsulent, skrevet en kronik. Han kommer med gode overvejler over den stigende brug af AI-chatbots, såsom ChatGPT, på uddannelsesområdet. Han er nysgerrig på både