Math-Cats er et godt eksempel på at godt indhold i den grad betyder mere end indpakningen. Hjemmesiden som langt hen ad vejen mere ligner 2002 (hvor den blev startet) end 2010 gemmer på en guldgrube af materiale og aktiviteter til matematikundervisningen – især i indskoling og mellemtrin. Siden kan virke lidt rodet og kattetemaet vil