Der findes mange gode digitale samarbejdsværktøjer på nettet. Samarbejdsværktøjer hvor man arbejder inde i browser-vinduet f.eks. liveminutes. Alle har deres fordele og ulemper alt afhængig af konteksten de anvendes i. Hvis jeg nu vil vise noget for andre, der ikke foregår i et browser-vindue, hvad gør jeg så? Elever skal vise, hvad de arbejder med