Når man anskaffer interaktive whiteboards opstår debatten: må eleverne bruge tavlerne og ikke mindst må de bruge dem i frikvarterer og (når man har SFO i samme lokaler) i fritiden? Og hvis de må det, hvad må de så bruge dem til? Jeg tror på at det er med til at give eleverne en bedre