Chatbotter som ChatGPT er drevet af store sprogmodeller (Large Language Models). Sprogmodellerne er i bund og grund meget avancerede forudsigelsesmaskiner, der forudsiger den mest sandsynlige fortsættelse af en sætning eller et spørgsmål (og dermed det mest sandsynlige svar). Ovre på The Guardian havde de i starten af måneden en ganske imponerende visuel gennemgang af hvordan