Tracing? Under den lidt kryptiske overskrift gemmer sig et fikst redskab gemt i Inkscape – nemlig muligheden for at “trace” et billede, en tegning eller andet grafik.   Målet kan fx være at slette en baggrund i fx en underskrift eller at vektorisere et billede (som derefter kan bruges og skaleres uden kvalitetstab). Inkscape er