OpenAI står ikke bare bag sprogmodellen GPT-3 og ikke mindst ChatGPT. De roder også med sproggenkendelse og transskription. Altså muligheden for at få talt sprog omdannet til skrift. Deres model hedder Whisper og er faktisk frit tilgængelig under en såkaldt MIT-licens på Github. Det har blandt andet den danske medievirksomhed Zetland gjort brug af. De